Scut motor Isuzu D-Max


scut cutie Isuzu D-Max, scut motor Isuzu D-Max

Scut cutie de vitezã Isuzu D-Max fabricat dupã 2012

Scut cutie de vitezã Isuzu D-Max fabricat dupã 2012
Tablã de oțel: 3 mm
Scutul protejeazã cutia de vitezã.

Piesa este nouã și se potrivește perfect pentru Isuzu D-Max fabricat dupã 2012.

Pret:330 lei

Scut cutie de vitezã Isuzu D-Max fabricat dupã 2012